ULUSLARARASI EKONOMİ, FİNANS VE ENERJİ KONGRESİ-I (EFE'2014)

 

Dünya Enerji Piyasaları ve Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri

 

Toplumların temel amacı kendi refah seviyelerini arttırmak, bu artan refahın sürekliliğini sağlamak, bir başka deyişle sürdürülebilir büyüme ile uyumlu refah düzeyini yaratmaktır. Bu nedenle yaratılan ekonomik artık değer uzun dönemde, beşeri ve imalat sermaye yatırımlarını finanse edecek şekilde rasyonel ve etkin kullanılabilmelidir.

Orta Asya, Kafkasya ve Anadolu coğrafyası tarih boyunca insanlığın yerleştiği ekonomik açıdan güçlü bölgeler olmuştur. 21. Yüzyılın başlarında petrol ve doğal gaz rezervlerinin varlığı ile Orta Asya tekrar önem kazanmış olup bu coğrafyadaki ülkelerin ekonomik gelişme potansiyelleri dikkat çekmektedir.  Dünya ekonomisinin söz konusu fosil yakıtlara ve bu yakıtları üreten coğrafyaya bağımlılığı, yeni ikame enerjiler üzerinde bir uzlaşma sağlanana kadar devam edecek görünmektedir. Bu yönüyle ekonomi, finans, enerji ve politika birlikte ele alınması gereken konulardır. Coğrafyanın birbirine sıkı sıkıya bağladığı bu topraklardaki devletlerin birçoğunun ortak dil, kültür ve tarihe sahip olmaları, bu ülkelerin ekonomi, finans ve enerji sorunlarını ortak bir platformda tartışmalarını ve çözüm aramalarını gerektirmektedir.

EFE kongresinin amacı, gelişen ve değişen dünyanın ekonomik yapısı içerisinde, ekonomi, finans ve politika çerçevesinden enerji konularının ele alınması, bu konularda yapılan araştırmaların ilgili taraflarca paylaşımı ve gelecekle ilgili projeksiyonların gerçekleştirilmesidir. Kongre, ekonomi, finans ve enerji konularını Orta Asya ülkeleri özelinde tartışmayı amaçlamakta, bu ülkelerin etkileşim hinterlandını ve küresel yapıyı da dikkate almaktadır.

Kongrede sunulacak tebliğlerin sunum dili Türkçe, Kazakça, İngilizce ve Rusça olacaktır.

 

 


HOTEL RESİMLERİ

HOTEL HAKKINDA RESİMLER

 

 

 


Design By Ragip Akyürek

 

 

 


2013 © All rights reserved - EFE. olarak giriş yaptınız.